The Core Collection

For all your printing prerequisites.

Explore Printing Services

Fast print, flyer, and pamphlet printing organization.

โรงพิมพ์กรังด์ปรีซ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในเครือบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517

ที่ผ่านมาโรงพิมพ์ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับทั้งด้านกำลังคนเทคโนโลยีการพิมพ์ และกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันกับความต้องการของลูกค้า

เราใส่ใจการผลิตงานพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนทางบริษัทยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาการบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากสมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน
โรงพิมพ์กรังด์ปรีซ์ รับออกแบบและผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
เราคำนึงถึงคุณภาพงานของลูกค้าเป็นหลักจึงให้ความสำคัญกับการบรรจุสินค้าด้วยวัสดุคุณภาพดี และบริการจัดส่งสินค้าไปตามที่ลูกค้าต้องการ