About Us

HomeAbout Us

We are professional

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กว่า 4 ทศวรรษ

Grand Prix Printing เป็นหน่วยธุรกิจของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2517 เพื่อให้สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้ ทันเวลาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและ พัฒนาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้วยประสบการณ์กว่า 4 ทศวรรษ เรามั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานพิมพ์ระดับมืออาชีพพร้อม เข้าสู่กระบวนการต่างๆ ความต้องการทางด้านงานผลิตภัณฑ์ในยุคสมัยของตลาดโลกปัจจุบัน ด้วยศักยภาพแห่งการเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์คุณภาพ เรามีความพร้อมทุกด้านที่จะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยมาตรฐาน คุณภาพ และความสะดวก รวดเร็ว ที่มั่นใจได้ในบริการทุกขั้นตอน

กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกล กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน ยาง และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเสียงและประดับยนต์

กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

กลุ่มหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

Fast and quality services

นอกจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีโปรแกรมการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์ ที่ทันสมัย ช่วยให้การจัดการวางแผนและจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความรวดเร็ว และความประหยัดของลูกค้าเป็นหลัก

มีการคัดสรรกระดาษที่ดีให้แก่ลูกค้าและรู้จักเลือกหมึกที่ถูกต้องมาใช้กับงานพิมพ์แต่ละประเภท มีพนักงานคอยให้คำปรึกษาทุก ๆ ปัญหาแก่ลูกค้า การบริการอย่างเป็นกันเอง รวมถึงช่างผู้ชำนาญที่คอยดูแลใส่ใจการผลิตงานพิมพ์และในทุก ๆ กระบวนการเพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนทางบริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีคุณภาพสูงสุด

เราใส่ใจในการผลิตงานพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อรองรับงานหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องพิมพ์ 4 สี รวมถึงเครื่องตัด เครื่องพับเครื่องเย็บ และอุปกรณ์อื่น ๆ อย่าง ครบวงจร

ด้วยการวางแผนและจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความชำนาญของบุคคลากรทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกค้าสามารถรับงานได้ตามกำหนด

ด้วยการวางแผนและจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความชำนาญของบุคคลากรทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกค้าสามารถรับงานได้ตามกำหนด

Awards 2014 - 2020

โรงพิมพ์กรังด์ปรีซ์ฯ คว้า 2 รางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากส.การพิมพ์ไทย

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานฝ่ายผลิตฯ บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Printing Awards ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Smart Transform” เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย จัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทย ซึ่งในปีที่ผ่านๆมามีผลงานที่เข้ารอบในการประกวดฯยังต่อยอดคว้ารางวัลในการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย หรือ Asian print Awards สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ ความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับโรงพิมพ์ของกรังด์ปรีซ์ฯ ในปีนี้สามารถคว้ารางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจมาถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ Gold Award ประเภทงานออกแบบ และรางวัลรองชนะเลิศ Bronze Award ประเภทโปสเตอร์ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของกรังด์ปรีซ์ฯในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงานพิมพ์ รวมถึงนวัตกรรมการพิมพ์ให้ทันสมัย และมีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นต่อไป

  • รองชนะเลิศ: SILVER AWARD 2014
  • รองชนะเลิศ: BRONZE AWARD 2017
  • รองชนะเลิศ: BRONZE AWARD 2015
  • รางวัลชนะเลิศ: GOLD AWARD 2018, รองชนะเลิศ: BRONZE AWARD 2018
  • รองชนะเลิศ: SILVER AWARD 2016
  • รองชนะเลิศ: BRONZE Award 2020

GRAND PRIX MAGAZINE